To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila

Evangelium sv. Jana

FILOZOFIE CESTY

Cesta umožňuje nejen léčení, ale také pochopení sebe sama.

Vždycky jsem měla pocit, že existuje „něco nad námi“. Později jsem pochopila, že „to“ není jen nad námi, ale všude. Cesta se pro mě stala nejpřirozenějším způsobem, jak zažít jednotu všeho bytí, která má mnoho jmen (v Cestě se nazývá „zdroj“), je vším a ničím zároveň, nejvyšší autoritou, k níž se po tisíciletí vztahujeme. Bylo o ní napsáno nespočetně knih, ale bez osobního prožitku zůstává jen prázdným pojmem.

Cesta je jen jedním z mnoha způsobů, který nás může dovést k tomu, co nás přesahuje. Jsme-li ochotni se otevřít a vydat se na Cestu s pokorou a s odhodláním rozpustit své ego, můžeme se dostat do svého nejhlubšího nitra plného jasu, kde se každý problém světa stává pomíjivou kapkou v nekonečném moři lásky a porozumění…