Dělej vždy to, co bys dělal, kdybys neměl strach.

ŽIVOTOPIS

 

MUDr. Pavla Hrdličková

Studium

 • 1982 absolvování III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985 atestace ze všeobecného lékařství

Praxe

 • od roku 1982 obvodní lékařka OÚNZ Praha západ
 • od roku 1994 soukromá praktická lékařka

Homeopatie

 • 1990–1993 semináře Českomoravské homeopatické společnosti
 • 1991 seminář Die Ősterreichische Gesellschaft für Homeopathische Medizin
 • 1994 stáž v The Royal Homeopatical Hospital v Londýně
 • 1994–1995 členka předsednictva Českomoravské homeopatické společnosti
 • Publicita v periodiku Homeopathie
 • Proč už homeopatii aktivně nepoužívám? Z časových důvodů jsem se musela rozhodnout mezi homeopatií a praktickou medicínou. Vyhrála medicína.

Psychoterapie

 • 1994 roční seminář rogersovské psychoterapie pořádaný Filosofickou fakultou UK.
 • Rogersovská psychoterapie je mi sympatická důrazem na empatii a nedirektivním přístupem. Rozšířila můj pohled na člověka a psychické kořeny některých nemocí.

Léčení na cestách

 • 2003 postgraduální vzdělávací seminář Cestovní medicína I. Lékařské fakulty UK
 • 2004 soukromá expedice Cordillera Blanca (Peru), lékařka výpravy
 • 2005 a 2006 léčení Indiánů v paraguayské vesnici Puerto Esperanza v rámci projektu občanského sdružení Checomacoco
 • 2012 působení v nově otevřené klinice ve vesnici Ccharka v severním Nepálu ve spolupráci s občanským sdružením Potala
 • 2015 lékařská pomoc v Nepálu v oblastech zasažených zemětřesením
 • 2016 zajišťování akutní lékařské péče uprchlíkům na cestě přes Srbsko, Chorvatsko a Maďarsko v rámci dobrovolnické činnosti

Publikace

 • Poznatky z cest a setkávání s lidmi jsem publikovala v časopise Lidé a země, v knize Pal Nepal a Bulletinu Sdružení praktických lékařů ČR

Cesta

 • 2012 absolvování výcviku v terapii Cesta u Brandon Bays
 • 2013 akreditace terapeutky Cesty
 • 2014-2023 četné postgraduální kurzy The Journey
 • 2016-2017 výcvik v Transformaci stínů

Osobní

 • Mám úžasné, dospělé a samostatné děti – syna a dceru.