Věřím, že zázraky se mohou dít. Ale my sami nemůžeme způsobit, aby k nim došlo, musíme se učit, jak jim dovolit, aby se staly.

Peter Russell

CO CESTA LÉČÍ

 

Proč někdo přitahuje nemoci, zatímco jiný je stále zdravý? 
Proč se někdo lehce vyléčí, zatímco jiného táž nemoc sužuje léta?
Kde jsou hranice klasické medicíny a kde začíná prostor pro alternativní léčbu?
Lze je skloubit?

Tyto a podobné otázky si jako lékařka kladu už dlouhá léta. Odpovědi nejsou snadné. Kromě uznávaných vlivů prostředí a genetiky nás ovlivňuje i naše vnitřní nastavení a způsob prožívání. Něco hluboko v nás, třeba potlačené emoce, stará zranění, nezdravá přesvědčení nebo neuvážené sliby se mohou negativně zapsat do naší buněčné paměti. Buňka s „porušeným programem“ neplní svoji fyziologickou funkci, patologicky se množí, „infikuje“ sousední buňky.

To vše může způsobit hormonální nerovnováhu, potlačit imunitní systém a poškodit obnovu tkání. Vzniká dlouhodobý stres, který zvyšuje napětí svalů, vnímavost k bolesti a celkovou únavu. Když svoje problémy neřešíme, ale potlačujeme a schováváme do těch nejskrytějších zákoutí, cítíme se unavení, chybí nám motivace a přirozená radost. Tyto stavy mohou vést až k závažným nemocem.

Zbývá nejdůležitější otázka: Jak zajistit, aby byl člověk zdravý? Řešení není jen v pozitivním myšlení, ale především v nalezení, otevření a vyčištění starých i současných ran, odpuštění křivd a nahrazení nevyhovujících buněčných vzorců novými. Po „přeprogramování“ již tělo nemá důvod vytvářet nezdravé reakce nebo patologické nefunkční tkáně. Přirozeností člověka je zdraví a radost. Jde o to odkrýt a odhodit vrstvy, které nám v ní brání. Je to krásný, ale nikdy nekončící příběh!

Cesta je přínosná zejména pro psychické obtíže:

 • emocionální problémy (úzkost, fobie, žárlivost)
 • poruchy chování, závislosti
 • problémy s identitou a seberealizací
 • vztahové záležitosti, vyrovnání se s odchodem blízkého člověka
 • nezpracovaná traumata
 • zrušení nezdravých přesvědčení nebo neuvážených slibů, které mohou blokovat svobodné prožívání
 • hledání smyslu vlastního života

Dobře působí na fyzické těžkosti:

 • alergie, astma
 • opakující se infekce, chronické záněty
 • neplodnost
 • bolestivé stavy
 • problémy s trávením, poruchy příjmu potravy
 • poruchy imunity
 • psychosomatické a autoimunitní nemoci
 • zhoubné nádory pomáhá léčit v časných stadiích, v pokročilých zlepšuje kvalitu života

Cesta nejenom léčí, ale i onemocnění předchází.