Kdo není připraven změnit svůj život, nemůže se uzdravit.

Hippokrates

Lékařské konzultace integrální medicíny

 

Na základě svých životních zkušeností, čtyřicetileté praxe praktické lékařky i studia alternativních přístupů k nemoci a uzdravování hledám s pacienty (případně s jejich blízkými) způsob, jak se aktivně podílet na efektivní léčbě. Jak se spojit se svým osobním příběhem a rozpoznat vlivy, které mohly vést k onemocnění. Jak změnit to, co lze změnit, a přijmout, případně opustit to, co změnit nelze. Zdravější stravování, užívání bylin, doplňků stravy a navržení případné alternativní léčby podle Vaší vlastní preference a důvěry může být dalším krokem k úspěšnému léčení.
 

„Pro lidi, kteří se vyrovnávají s jakoukoli chorobou je naprosto nezbytné, aby svůj stav nějak vnitřně nahlédli, neboť pouze díky tomuto hmatatelnému pocitu a pochopení, v jakém stavu se opravdu nacházejí, mohou začít provádět vnitřní údržbu, která je nutná, aby skutečně došlo k trvalé změně.“

Kelly A. Turnerová: Nejste bezmocní
 

„Moderní medicína a sebeuzdravování se nemusejí a neměly by se vzájemně vylučovat. Doporučuji, abyste využívali všech svých možností volby, mezi něž patří vaše vrozená schopnost uzdravit se stejně jako to, co vám může nabídnout věda.“

Bernie S. Siegel: Mír, láska a uzdravení